Търгове

Община Ботевград обявява публични търгове за отдаване под наем на земеделски земи за срок от една година

Община Ботевград на основание на основание  чл.14, ал 2,  от Закона за  общинска собственост и чл. 79 от НРПУОИ, във връзка с Раздел ІІІ.А. в Прогр...

07 Август 2019   Прочети ...


Община Ботевград обявява публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на терени, част от имот – частна общинска собственост

Община Ботевград на основание чл. 14, ал. 2 от Закона за общинската собственост, Програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост...

01 Август 2019   Прочети ...


Община Ботевград обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба на общински недвижим имот.

ОБЯВА Община Ботевград на чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 79 от Наредба за реда за придобиване , управление и разпореждане с...

24 Юли 2019   Прочети ...


Община Ботевград обявява публични търгове с тайно наддаване за продажба на общински недвижими имоти.

ОБЯВА Община Ботевград на чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 79 от Наредба за реда за придобиване , управление и разпореждане с...

19 Юли 2019   Прочети ...


Община Ботевград обявява публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на терени, част от имот – частна общинска собственост

Община Ботевград на основание чл.14, ал 2,  от Закона за  общинска собственост и  чл. 20 и 79 от НРПУОИ, във връзка с Раздел ІІІ.А. в Програма за у...

19 Юли 2019   Прочети ...


Община Ботевград обявява публични търгове за отдаване под наем на земеделски земи за срок от една година

Община Ботевград на основание на основание  чл.14, ал 2,  от Закона за  общинска собственост и чл. 79 от НРПУОИ, във връзка с Раздел ІІІ.А. в Прогр...

12 Юли 2019   Прочети ...


Община Ботевград обявява публичен търг за отдаване под наем на земеделска земя

Община Ботевград на основание на основание  чл.14, ал.2  от Закона за общинската  собственост и чл. 79 от НРПУОИ, Програма за управление и разпореж...

25 Юни 2019   Прочети ...


Община Ботевград обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение, част от недвижим имот – общинска собственост

Община Ботевград на основание  чл.14, ал.2  от Закона за общинската  собственост и чл. 79 от НРПУОИ, във връзка с Раздел ІІІ.А. в Програма за управ...

25 Юни 2019   Прочети ...


Община Ботевград обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от общински недвижим имот

Община-Ботевград на основание  чл.14, ал.2  от Закона за общинската  собственост и чл. 79 от НРПУОИ, във връзка с Раздел ІІІ.А. в Програма за управ...

25 Юни 2019   Прочети ...


Община Ботевград обявява публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на терени, част от имот – частна общинска собственост.

Община Ботевград на основание чл. 14, ал. 2 от Закона за общинската собственост, Програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост...

20 Юни 2019   Прочети ...