Търгове

Община Ботевград обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба на общински недвижим имот.

Община Ботевград на основание чл. 35, ал. 1 от Закона за  общинска собственост, чл. 66 и чл. 79 от Наредба за реда за придобиване , управление и ра...

20 Юни 2019   Прочети ...


Община Ботевград обявява публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имоти – общинска собственост.

Община Ботевград на основание Програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в община Ботевград през 2019 г., приета с Решение ...

23 Май 2019   Прочети ...


Община Ботевград обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост

Община Ботевград на основание  чл.14, ал.2  от Закона за общинската  собственост и чл. 20  и чл. 79 от НРПУОИ, във връзка с Раздел ІІІ.А. в Програм...

16 Май 2019   Прочети ...


Община Ботевград обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба на общински недвижим имот.

Община Ботевград на основание чл. 35, ал. 1 от Закона за  общинска собственост, чл. 79 от Наредба за реда за придобиване , управление и разпореждан...

16 Май 2019   Прочети ...


Община Ботевград обявява публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на терени, част от имот – частна общинска собственост

Община Ботевград на основание чл. 14, ал. 2 от Закона за общинската собственост, Програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост...

10 Май 2019   Прочети ...


Община Ботевград обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение, част от недвижим имот – общинска собственост

  Община Ботевград на основание  чл.14, ал 2,  от Закона за  общинска собственост и чл. 79 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореж...

25 Април 2019   Прочети ...


Община Ботевград обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба на общински недвижим имот.

Община Ботевград на основание чл. 35, ал. 1 от Закона за  общинска собственост, чл. 79 от Наредба за реда за придобиване , управление и разпореждан...

18 Април 2019   Прочети ...


Община Ботевград обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба на общински недвижим имот.

Община Ботевград на основание чл. 35, ал. 1 от Закона за  общинска собственост, чл. 79 от Наредба за реда за придобиване , управление и разпореждан...

18 Април 2019   Прочети ...


Община Ботевград обявява публични търгове за отдаване под наем на земеделски земи

Община Ботевград на основание Програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в община Ботевград през 2019 г., приета с Решение ...

04 Април 2019   Прочети ...


Община Ботевград обявява публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на терени, част от имот – частна общинска собственост

Община Ботевград на основание чл. 14, ал. 2 от Закона за общинската собственост, Програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост...

27 Март 2019   Прочети ...