Търгове

Община Ботевград обявява публични търгове за продажба на общински недвижими имоти.

        Община Ботевград на основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 79 от Наредба за реда за придобиване , управление и ра...

26 Април 2022   Прочети ...


Община Ботевград обявява публичен търг за продажба на общински недвижим имот.

Община Ботевград на чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 79 от Наредба за реда за придобиване , управление и разпореждане с общин...

07 Април 2022   Прочети ...


Община Ботевград обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот

Община Ботевград, на основание чл. 14, ал. 2 от Закона за общинската  собственост и чл. 79 от НРПУРОИ, Програма за управление и разпореждане с имот...

22 Март 2022   Прочети ...


Община Ботевград обявява публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имоти – общинска собственост

Община Ботевград, на основание Програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в Община Ботевград през 2022 г., приета с Решение...

22 Март 2022   Прочети ...


Община Ботевград обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба на общински недвижим имот.

           Община Ботевград на основание чл. 35, ал. 1 от Закона за  общинска собственост, чл. 79 от Наредба за реда за придобиване , управление и ...

24 Февруари 2022   Прочети ...


Община Ботевград обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба на общински недвижим имот.

На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за  общинска собственост, чл. 79 от Наредба за реда за придобиване , управление и разпореждане с общинско имущ...

22 Февруари 2022   Прочети ...


Община Ботевград обявява публични търгове за продажба на общински недвижими имоти.

Община Ботевград на основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 79 от Наредба за реда за придобиване , управление и разпорежда...

15 Февруари 2022   Прочети ...


Община Ботевград обявява публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на терени, част от имоти – общинска собственост

Община Ботевград на основание чл.14, ал 2 и ал. 7 от Закона за  общинска собственост и  чл. 14, ал. 2, чл. 20 и чл. 79 от НРПРУОИ, във връзка с Раз...

02 Февруари 2022   Прочети ...


Община Ботевград обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба на общински недвижим имот.

Община Ботевград на основание чл. 35, ал. 1 от Закона за  общинска собственост, чл. 79 от Наредба за реда за придобиване , управление и разпореждан...

12 Януари 2022   Прочети ...


Община Ботевград обявява публичен търг за продажба на общински недвижим имот.

Община Ботевград на основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от Закона за  общинска собственост, чл. 79 от Наредба за реда за придобиване , ...

17 Декември 2021   Прочети ...