Конкурси

Конкурс за длъжността "директор на дирекция" в дирекция "Сигурност и обществен ред"

ОБЯВЛЕНИЕ за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служителОбщина Ботевград, със седалище и адрес: гр.Ботевград, пл."Освобождение" №13те...

11 Март 2016   Прочети ...