Конкурси

Конкурс за длъжността “началник на отдел” в отдел "Териториално и селищно устройство"

ОБЯВЛЕНИЕза провеждане на конкурс за назначаване на държавен служителОбщина Ботевград, със седалище и адрес: гр.Ботевград, пл."Освобождение" №13тел...

17 Март 2016г.   Прочети ...


Конкурс за длъжността "началник на отдел" в отдел "Инфраструктура и капитално строителство"

ОБЯВЛЕНИЕза провеждане на конкурс за назначаване на държавен служителОбщина Ботевград, със седалище и адрес: гр.Ботевград, пл."Освобождение" №13тел...

17 Март 2016г.   Прочети ...


Конкурс за длъжността "началник на отдел" в отдел "Икономически дейности и общинска собственост"

ОБЯВЛЕНИЕза провеждане на конкурс за назначаване на държавен служителОбщина Ботевград, със седалище и адрес: гр.Ботевград, пл."Освобождение" №13тел...

17 Март 2016г.   Прочети ...


Конкурс за длъжността "директор на дирекция" в дирекция "Сигурност и обществен ред"

ОБЯВЛЕНИЕ за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служителОбщина Ботевград, със седалище и адрес: гр.Ботевград, пл."Освобождение" №13те...

11 Март 2016г.   Прочети ...