Конкурси

ОБЯВЛЕНИЕ - за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител на позиция „Стажант - одитор”

    ОБЯВЛЕНИЕ за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител   Община Ботевград, със седалище и адрес: гр.Ботевград, пл."Освобождение...

10 Март 2017   Прочети ...


ОБЯВЛЕНИЕ - за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител.

ОБЯВЛЕНИЕ за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител   Община Ботевград, със седалище и адрес: гр.Ботевград, пл."Освобождение" №1...

10 Февруари 2017   Прочети ...


Конкурс за избор на управител на МБАЛ Ботевград

                                                          О Б Я В А Община Ботевград на основание чл.63.ал3 от Закона за лечебните заведения, чл.3...

18 Октомври 2016   Прочети ...


Конкурс за длъжността “началник на отдел” в отдел "Териториално и селищно устройство"

ОБЯВЛЕНИЕ за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител   Община Ботевград, със седалище и адрес: гр.Ботевград, пл."Освобождение" №1...

08 Юли 2016   Прочети ...


ОБЩИНА БОТЕВГРАД ОБЯВЯВА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО

ОБЩИНА БОТЕВГРАД ОБЯВЯВА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО ПО ТРУДОВ ДОГОВОР ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ ”КОНТРОЛ ПО СТРОИТЕЛСТВОТО И ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ, ВЪВ...

13 Април 2016   Прочети ...


Конкурс за за длъжността "началник на отдел" в отдел "Хуманитарни и социални дейности"

ОБЯВЛЕНИЕза провеждане на конкурс за назначаване на държавен служителОбщина Ботевград, със седалище и адрес: гр.Ботевград, пл."Освобождение" №13тел...

17 Март 2016   Прочети ...


Конкурс за длъжността "началник на отдел" в отдел "Управление на програми и проекти"

ОБЯВЛЕНИЕза провеждане на конкурс за назначаване на държавен служителОбщина Ботевград, със седалище и адрес: гр.Ботевград, пл."Освобождение" №13тел...

17 Март 2016   Прочети ...


Конкурс за длъжността “началник на отдел” в отдел "Териториално и селищно устройство"

ОБЯВЛЕНИЕза провеждане на конкурс за назначаване на държавен служителОбщина Ботевград, със седалище и адрес: гр.Ботевград, пл."Освобождение" №13тел...

17 Март 2016   Прочети ...


Конкурс за длъжността "началник на отдел" в отдел "Инфраструктура и капитално строителство"

ОБЯВЛЕНИЕза провеждане на конкурс за назначаване на държавен служителОбщина Ботевград, със седалище и адрес: гр.Ботевград, пл."Освобождение" №13тел...

17 Март 2016   Прочети ...


Конкурс за длъжността "началник на отдел" в отдел "Икономически дейности и общинска собственост"

ОБЯВЛЕНИЕза провеждане на конкурс за назначаване на държавен служителОбщина Ботевград, със седалище и адрес: гр.Ботевград, пл."Освобождение" №13тел...

17 Март 2016   Прочети ...