Конкурси

ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността „Секретар на община” при Общинска администрация Ботевград.

ОБЯВЛЕНИЕ   На основание чл.10а, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл.13, ал.1 и чл.14, ал.1 от Наредбата за провеждане на...

24 Юли 2017   Прочети ...


ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ НА ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ - БОТЕВГРАД

ОБЩИНА  БОТЕВГРАД             Във връзка с изпълнение на Договор на Община  Ботевград BG05M9OP001-2.005-0035-C01 по проект „Подобряване достъпа д...

30 Юни 2017   Прочети ...


ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ДИРЕКТОР НА ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ - БОТЕВГРАД

    ОБЩИНА  БОТЕВГРАД   ОБЯВЛЕНИЕ На основание чл.90 и чл.91 от Кодекса на труда, във връзка с чл.8, ал.5 от Закона за закрила и развитие на култур...

16 Юни 2017   Прочети ...


ОБЯВЛЕНИЕ за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител

    на основание чл.10а, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл.14, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни...

07 Април 2017   Прочети ...


ОБЯВЛЕНИЕ - за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител на позиция „Стажант - одитор”

    ОБЯВЛЕНИЕ за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител   Община Ботевград, със седалище и адрес: гр.Ботевград, пл."Освобождение...

10 Март 2017   Прочети ...


ОБЯВЛЕНИЕ - за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител.

ОБЯВЛЕНИЕ за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител   Община Ботевград, със седалище и адрес: гр.Ботевград, пл."Освобождение" №1...

10 Февруари 2017   Прочети ...


Конкурс за избор на управител на МБАЛ Ботевград

                                                          О Б Я В А Община Ботевград на основание чл.63.ал3 от Закона за лечебните заведения, чл.3...

18 Октомври 2016   Прочети ...


Конкурс за длъжността “началник на отдел” в отдел "Териториално и селищно устройство"

ОБЯВЛЕНИЕ за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител   Община Ботевград, със седалище и адрес: гр.Ботевград, пл."Освобождение" №1...

08 Юли 2016   Прочети ...


ОБЩИНА БОТЕВГРАД ОБЯВЯВА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО

ОБЩИНА БОТЕВГРАД ОБЯВЯВА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО ПО ТРУДОВ ДОГОВОР ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ ”КОНТРОЛ ПО СТРОИТЕЛСТВОТО И ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ, ВЪВ...

13 Април 2016   Прочети ...


Конкурс за за длъжността "началник на отдел" в отдел "Хуманитарни и социални дейности"

ОБЯВЛЕНИЕза провеждане на конкурс за назначаване на държавен служителОбщина Ботевград, със седалище и адрес: гр.Ботевград, пл."Освобождение" №13тел...

17 Март 2016   Прочети ...