Конкурси

ОБЩИНА БОТЕВГРАД ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛ И ВЪЗЛАГАНЕ УПРАВЛЕНИЕТО НА „МБАЛ-БОТЕВГРАД” ЕООД

На осн. чл. 63, ал. 3 от Закона за лечебните заведения и чл. 3, ал. 1, ал. 2 и ал. 3, чл. 5, ал. 1 и ал. 3, чл. 6 от Наредба № 9/29.06.2000 г. за у...

15 Октомври 2020г.   Прочети ...


конкурс Началник на отдел „ХСД

ОБЯВЛЕНИЕ На основание чл.10а, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител и чл. 14, ал.1 и ал.2 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора п...

21 Септември 2020г.   Прочети ...


Обява-Началик отдел КСОР-21-08-2020

ОБЯВЛЕНИЕ   На основание чл.10а, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител и чл. 14, ал.1 и ал.2 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора...

21 Август 2020г.   Прочети ...


Обява-Началик отдел УПП-21-08-2020

ОБЯВЛЕНИЕ   На основание чл.10а, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител и чл. 14, ал.1 и ал.2 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора...

21 Август 2020г.   Прочети ...


Началик отдел -ТСУ

ОБЯВЛЕНИЕ На основание чл.10а, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл.13, ал.1 и чл.14, ал.1 от Наредбата за провеждане на ко...

19 Юли 2019г.   Прочети ...


Резултатите от проведен конкурс за длъжността Архитект на Община Ботевград

11 Октомври 2018г.   Прочети ...


Община Ботевград обявява за длъжността Началник на отдел „Управление на проекти и програми” при Общинска администрация Ботевград.

ОБЯВЛЕНИЕ На основание чл.10а, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл.13, ал.1 и чл.14, ал.1 от Наредбата за провеждане на ко...

21 Септември 2018г.   Прочети ...


Община Ботевград обявява конкурс за длъжността „Главен архитект” при Общинска администрация Ботевград.

ОБЯВЛЕНИЕ   На основание чл.10а, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл.13, ал.1 и чл.14, ал.1 от Наредбата за провеждане на...

31 Август 2018г.   Прочети ...


Общински съвет – Ботевград, обявява конкурс за избор на управител и възлагане управлението на „МБАЛ-Ботевград” ЕООД

Община Ботевград на основание чл. 63. ал. 3 от Закона за лечебните заведения, чл.3, ал.1 от Наредба № 9/29.06.2000 година за условията и реда за п...

09 Май 2018г.   Прочети ...


ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността „Секретар на община” при Общинска администрация Ботевград.

ОБЯВЛЕНИЕ   На основание чл.10а, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл.13, ал.1 и чл.14, ал.1 от Наредбата за провеждане на...

24 Юли 2017г.   Прочети ...