Конкурси

Обява-Началик отдел УПП-21-08-2020

ОБЯВЛЕНИЕ   На основание чл.10а, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител и чл. 14, ал.1 и ал.2 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора...

21 Август 2020   Прочети ...


Началик отдел -ТСУ

ОБЯВЛЕНИЕ На основание чл.10а, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл.13, ал.1 и чл.14, ал.1 от Наредбата за провеждане на ко...

19 Юли 2019   Прочети ...


Резултатите от проведен конкурс за длъжността Архитект на Община Ботевград

11 Октомври 2018   Прочети ...


Община Ботевград обявява за длъжността Началник на отдел „Управление на проекти и програми” при Общинска администрация Ботевград.

ОБЯВЛЕНИЕ На основание чл.10а, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл.13, ал.1 и чл.14, ал.1 от Наредбата за провеждане на ко...

21 Септември 2018   Прочети ...


Община Ботевград обявява конкурс за длъжността „Главен архитект” при Общинска администрация Ботевград.

ОБЯВЛЕНИЕ   На основание чл.10а, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл.13, ал.1 и чл.14, ал.1 от Наредбата за провеждане на...

31 Август 2018   Прочети ...


Общински съвет – Ботевград, обявява конкурс за избор на управител и възлагане управлението на „МБАЛ-Ботевград” ЕООД

Община Ботевград на основание чл. 63. ал. 3 от Закона за лечебните заведения, чл.3, ал.1 от Наредба № 9/29.06.2000 година за условията и реда за п...

09 Май 2018   Прочети ...


ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността „Секретар на община” при Общинска администрация Ботевград.

ОБЯВЛЕНИЕ   На основание чл.10а, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл.13, ал.1 и чл.14, ал.1 от Наредбата за провеждане на...

24 Юли 2017   Прочети ...


ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ НА ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ - БОТЕВГРАД

ОБЩИНА  БОТЕВГРАД             Във връзка с изпълнение на Договор на Община  Ботевград BG05M9OP001-2.005-0035-C01 по проект „Подобряване достъпа д...

30 Юни 2017   Прочети ...


ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ДИРЕКТОР НА ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ - БОТЕВГРАД

    ОБЩИНА  БОТЕВГРАД   ОБЯВЛЕНИЕ На основание чл.90 и чл.91 от Кодекса на труда, във връзка с чл.8, ал.5 от Закона за закрила и развитие на култур...

16 Юни 2017   Прочети ...


ОБЯВЛЕНИЕ за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител

    на основание чл.10а, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл.14, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни...

07 Април 2017   Прочети ...