Обяви

За провеждане публично обществено обсъждане на Годишния отчет за изпълнение на бюджета на община Ботевград за 2022 година

В изпълнение разпоредбите на чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, НАСРОЧВАМ НА 23.06.2023 ГОДИНА /петък/ от 17:00 часа в зала „Ботевград”, находяща се в сградата на община Ботевград, публично обществено обсъждане на Годишния отчет за изп...

09 Юни 2023   Прочети ...


Обявление за провеждане на подбор на персонал за социалната услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция“

Община Ботевград в качеството си на доставчик на социалните услуги, съгласно Закона за социалните услуги, считано  от 02.06.2023 г. стартира приема на документи за следната длъжност по социалната услуга „Център за социална рехабилитация и интеграц...

02 Юни 2023   Прочети ...


СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" – Ботевград към 02.06.2023г.

02 Юни 2023   Прочети ...


Община Ботевград обявява процедура за подбор на домашен помощник по проект "Грижа в дома"

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ             Във връзка с договор №BG05SFPR002-2.001-0157 - „Грижа в дома в Община Ботевград“  по процедура №BG05SFPR002-2.001 за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, представяме следн...

01 Юни 2023   Прочети ...


Обявление за прием на заявления от кандидат - ползватели за достъп до грижа в дома

            Във връзка с договор №BG05SFPR002-2.001-0157 - „Грижа в дома в Община Ботевград“  по процедура №BG05SFPR002-2.001 за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, представяме следното:   ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ОТ КАНД...

01 Юни 2023   Прочети ...


СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" – Ботевград към 26.05.2023г.

26 Май 2023   Прочети ...


Съобщение на Областна дирекция „Земеделие“ - София област за провеждане на годишни технически прегледи на земеделска и горска техника

25 Май 2023   Прочети ...


Община Ботевград обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под аренда, за срок от 10 години, на земеделски имоти – общинска собственост, находящи се в землищата на гр. Ботевград и с. Литаков

23 Май 2023   Прочети ...


Уведомление за намерението на Община Ботевград да именува улица

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА НАМЕРЕНИЕТО НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД ДА ИМЕНУВА УЛИЦА В ГР.БОТЕВГРАД  На основание чл. 66 от Административно-процесуалния кодекс, уведомявам всички заинтересовани страни, че Община Ботевград открива производство по издаване на общ админи...

22 Май 2023   Прочети ...


Община Ботевград обявява свободно работно място за длъжността Главен експерт „Опазване на обществения ред“ в отдел „Контрол по сигурността и обществен ред“

Община Ботевград обявява свободно  работно място по трудов договор за длъжността  Главен експерт „Опазване на обществения ред“ към отдел „Контрол по сигурността и обществен ред“   Изисквания за заемане на длъжността  Главен експерт „Опазване на о...

22 Май 2023   Прочети ...