Обяви

Заповед на кмета на община Ботевград във връзка с разпространението на COVID-19

05 Март 2021   Прочети ...


Уведомление за инвестиционно предложение за "Закупуване и въвеждане в експлоатация на мелници и гранулатор за полистерол" в УПИ II, кв. 207, Ботевград на "НАЧЕВ" ООД

05 Март 2021   Прочети ...


Планирани прекъсвания за Софийска област град за периода 08-12.03.2021

Уважаеми клиенти,    ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на елек...

05 Март 2021   Прочети ...


СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" – Ботевград към 26.02.2021г.

    № по ред Длъжност Месторабота Образование 1 Отговорник, спомагателни дейности с.Трудовец Висше 2 Охранител гр.Ботевград Средно 3 Монтажник, електронни елементи гр.Ботевград Средно 4 Монтажник, производствен контрол гр.Ботевград Средно 5 Монта...

05 Март 2021   Прочети ...


Информационен лист по договор №BG05M9OP001-6.002-0035

Административен договор №BG05M9OP001-6.002-0035 - „Патронажна грижа + в Община Ботевград“ по процедура „Патронажна грижа +“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

02 Март 2021   Прочети ...


Планирани прекъсвания на електрозахранването за София-област за периода 01-05.03.2021

Уважаеми клиенти,    ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти.   Компанията всекидневно извършва дейности,   свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла,   подмяна н...

26 Февруари 2021   Прочети ...


ВЪЗСТАНОВЯВА СЕ РЕДОВНОТО РАЗПИСАНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕН ТРАНСПОРТ

От 01.03.2021 г. се възстановяват всички курсове автобусни линии от общинската и областната транспортни схеми. Към момента превозвачът "Юнион Ивкони" ООД /по договор със Софийска Община/няма да изпълнява всички курсове по Републиканската транспорт...

26 Февруари 2021   Прочети ...


ЗАПОВЕД № по-09-109-1 София, 16.02.2021г.  

На основание чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на областните дирекции “Земеделие”, в сила от 26.01.2010г., издаден от Министерството на земеделието и храните, обн.ДВ. бр.7/26.01.2010г., посл. изм. ДВ. бр. 9 от 2 февруари 2021г., чл.37в, ал.3, ...

24 Февруари 2021   Прочети ...


Община Ботевград стартира нова социална услуга „Асистентска подкрепа“ в изпълнение на Закона за социалните услуги

Община Ботевград в качеството си на доставчик на нова социална услуга „Асистентска подкрепа“, в изпълнение на Закона за социалните услуги О Б Я В Я В А от 04.01.2021 г. стартира приема на документи от кандидати за заемане на длъжност „Социален аси...

22 Февруари 2021   Прочети ...


Община Ботевград стартира нова социална услуга „Асистентска подкрепа“ в изпълнение на Закона за социалните услуги

Община Ботевград в качеството си на доставчик на нова социална услуга „Асистентска подкрепа“, в изпълнение на Закона за социалните услуги О Б Я В Я В А от 04.01.2021г. стартира приема на документи от кандидати за потребители на социалната услуга „...

22 Февруари 2021   Прочети ...