Избори за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г.

 

 

За избирателите:

Сайта на ГД ГРАО към МРРБ е активен. Сайта може да бъде достъпен на адрес:  http://www.grao.bg/elections/ 

Чрез сайта може: 

-Да се направи справка по ЕГН или адрес за номера на избирателната секция и мястото на гласуване.

-Да се подаде заявление за гласуване по настоящ адрес по електронен път. Тази услуга е достъпна след идентификация с електронен подпис и е предназначена както за гражданите, така и за общинските администрации.

-Да се информирате за секциите и местата на гласуване.

Списък документи
Покана за консултация за определяне състава на ОИК за община Ботевград за изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г.
Указание към избирателите и кандидатите относно изискването за уседналост в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2
Решение на ЦИК, относно възнагражденията на членовете на СИК/ПСИК за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019г
Вписване на избиратели в избирателния списък по настоящ адрес
Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес
Гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите за общински съветници и кметове
Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия
Заповед за образуване на избирателни секции в община Ботевград и приложение за местонахождението им
Покана до партиите и коалициите за консултация за определяне състава на СИК за предстоящите избори за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г.
Избирателен списък - част I за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
Списък на кметствата, в които ще се произвеждат избори за кметове на кметства на 27 октомври 2019г. в община Ботевград
Заповед на кмета на общината за определяне на местата за поставяне на агитационни материали в предизборната кампания
Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г.
Гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването
График за получаване на бюлетини и изборни книжа от СИК на 26.10.2019г.
Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 3 ноември 2019 г.

Назад