ДГ "Синчец"

ДГ "Синчец"

ДГ №4 е открита на 12 септември 1973 година в приспособени помещения в сградата на старата болница.

През 1974 година е преместена в къща и към нея са прикрепени още два филиала намиращи се в блокови жилища с обща кухня.

На 01 март 1978 година е открита новопостроената сграда на ул. " Ал. Стамболийски ", в която се преместват всички филиали. Сградата е просторна, за шест групи деца, с отделни спални и занимални и самостоятелни сервизни помещения към всяка от тях. Има физкултурен салон, които се използва и за занимания по музика, както и за представяне на театрални постановки на гостуващи артисти. Разполага със самостоятелна кухня, перални помещения и парно отопление на газ.

На 21 ноември 1991 година " Празник на християнското семейство" ДГ №4 беше именувана "Синчец". Всяка година на този празник детската градина приема най - малките три годишни деца в голямото си семейство.

След спечелен проект на Община Ботевград " Инвестираме в нашите деца" към ОП "Регионално развитие" и съфинансиран от ЕС на 08 юли 2011 година кметът на община Ботевград г-н Георгиев, стартира ремонтните дейности в ЦДГ "Синчец", които включваха пълен ремонт на сградата и инсталациите в нея, подмяна на дограямата, саниране и изграждане на скатен покрив.

Официалното откриване се състоя на 29 ноември 2011 година, като част от празничната програма на Община Ботевград, по случай 134 години от освобождението на града от Османско владичество.

Децата и учителите от детското заведение участват активно във всички мероприятия организирани от Община Ботевград и Читалище " Хр. Ботев1884"- гр. Ботевград.

Освен по учебната програма одобрена от Министерство на образованието децата се занимават и в допълнителни форми:

Английски и Рески език, Акробатика, Аеробика, Мажоретен състав, Народни танци, Баскетбол, Футбол и др.

За децата се грижи квалифициран педагогически екип от специалисти:
- директор;
- старши учители;
- учители;
- музикален ръководител;

обслужващ персонал:
- домакин;
- готвач;
- работник кухня;
- перач;
- помощник възпитатели;
- медицинска сестра;
- огняр;

В ЦДГ ”Слънце” се отглеждат 168 деца, разпределени в 6 групи, както следва:
- I група 3 годишни;
- I група 4 годишни;
2 Подготвителни групи - 5годишни;
2 Подготвителни групи - 6годишни;

КОНТАКТИ:

ДГ "Синчец"
2140 гр. Ботевград, област Софийска
ул. "Ал. Стамболийски" № 27


Назад