ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ

Списък документи
Протокол за разпределение на ливади, мери и пасища - 2016г.
Протокол ЗСПЗЗ 2016-2017г-37и,ал.7
Обява / 24.02.2017г.
Списък имоти / 24.02.2017г.
Документи за кандидатстване за имоти / 24.02.2017г.
ПРОТОКОЛ за разпределение на общински пасища, мери и ливади за индивидуално ползване по землища на територията на община Ботевград / 01.05.2017
ПРОТОКОЛ за допълнително разпределение на общински пасища, мери и ливади за индивидуално ползване по землища на територията на община Ботевград / 31.05.2017
Oбява - земеделски земи / 26.02.2018г.
Списък земеделски земи - 2018г.
ПРОТОКОЛ за разпределение на общински пасища, мери и ливади за индивидуално ползване по землища на територията на община Ботевград / 30.04.2018г.
СПИСЪК НА СВОБОДНИТЕ ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ ЗА ОБЩО И ИНДИВИДУАЛНО ПОЛЗВАНЕ ЗА СТОПАНСКАТА 2018-2019 г.
Списък земеделски земи - 2019г.
Протокол за разпределение на пасища, мери и ливади от ОПФ за стоп. 2019-2020 г.
СПИСЪК НА ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ ЗА СТОПАНСКАТА 2020-2021 г.
Протокол за разпределение на пасища, мери, ливади от общинския поземлен фонд за стопанската 2020 – 2021 г.
Списък пасища и ливади 2021-2022 г.
Протокол-разпределение за разпределение на пасища, мери и ливади за индивидуално ползване за стопанската 2021-2022 г.
Списък пасища и ливади 2022-2023 г.
Протокол-разпределие на пасища, мери и ливади за индивидуално ползване за стопанската 2022-2023 г.
Списък на пасища, мери, ливади за отдаване под наем през стопанската 2023-2024г
Годишен план за паша в Община Ботевград - 2023 г.
Протокол-разпределение на пасища, мери и ливади за индивидуално ползване за стопанската 2023-2024 г.
Годишен план за паша в Община Ботевград – 2024 г.
Списък на пасища, мери и ливади за стопанската 2024-2025 г.
Протокол-разпределие на ПМЛ за индивидуално ползване за стоп. 2024-2025 г.

Назад