Разрешения за строеж

Списък документи
Издадени разрешения за строеж на територията на община Ботевград за 2017 година
Издадени разрешения за строеж на територията на община Ботевград за 2018 година
Издадени разрешения за строеж на територията на община Ботевград за 2019 година
Издадени разрешения за строеж на територията на община Ботевград за 2020 година
Издадени разрешения за строеж на територията на община Ботевград за 2021 година
Издадени разрешения за строеж на територията на община Ботевград за 2022 година
Издадени разрешения за строеж на територията на община Ботевград за 2023 година

Назад