ТПГ "Стамен Панчев"

ТПГ "Стамен Панчев" 15.09.1958 със заповед 1-3996 на МНП от 28.07.1958г. и с разпореждане на МС 1146 в Ботевград е открито Промишлено училище по автокаросерийство с директор Симеон Симеонов.
1959/1960 учебна година е увеличен броят на специалностите и паралелките – шлосери и стругаро-фрезисти.
1961 година завършва първият випуск на училището.
1966г. месец март е направена първа копка на новата сграда.  Училището прераства в средно професионално техническо училище и през есента започва обучението на първия среден випуск.
1969г. - при тържествена обстановка за патрон на училището бе приет Вълко Радински.
1974/75 учебна година е свързана с назначаването на нов директор на училището-Цветан Вълков. Всяка следваща година е нова крачка в развитието и укрепването на СПТУМ.
През март 1969 година при тържествена обстановка за патрон на училището е приет Вълко Радински.
1976 / 77 учебна година се обогатява материалната база:
-завършва се общежитието;
-започва изграждането на почивна база в с. Бяла (Варненско).
През 1978/1979 година училището има нов директор Стоян Стоянов.Откриват се нови специалности
като учебната и производствена практика се провеждат в местните заводи.
1982 / 1983 уч. година преминава под знака на 25 години от създаването на училището.
- училището е първенец в 12 преглед на  ТНТМ;
- танцовия състав на училището печели златен медал на републикански преглед;
- спортният клуб към училището печели първо място в окръжни състезания и четвърто в републиканския преглед по масова физкултура.
1992 г. Поради пенсионирането на господин Стоян Стоянов за директор е назначен инж. Марин Цветков.
1996 г. на 31 май  е избран нов патрон на училището – поетът-патриот Стамен Панчев.
2007/2008 уч.година за директор след конкурс е назначена инж. Соня Малинчева.
В изграждането на славната спортна история на училището присъстват много безспорни таланти по лека атлетика, баскетбол, тенис на маса, борба, акробатика и футбол, прославили България на всички континенти.

Назад