План за интегрирано развитие на община Ботевград за периода 2021-2027 г.

Списък документи
План за интегрирано развитие на община Ботевград за периода 2021-2027 г.
Решение № СО-31-ЕО/2022 г. на директора на РИОСВ-София
Справка-съответствие ПИРО с Решение № СО-31-ЕО

Назад