Отчет за дейността по ЗДОИ

Списък документи
Регистър на заявленията по ЗДОИ 01.01.2023 г. - 31.12.2023 г.
Регистър на заявленията по ЗДОИ 01.01.2022 г. - 31.12.2022 г.
Регистър на заявленията по ЗДОИ 01.01.2021 г. - 31.12.2021 г.
Регистър на заявленията по ЗДОИ 01.01.2020 г. - 31.12.2020 г.
Регистър на заявленията по ЗДОИ 01.01.2018 г. - 31.12.2018 г.
Регистър на заявленията по ЗДОИ 01.01.2019 г. - 31.12.2019 г.

Назад