ППМГ "АКАД. ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ"

ППМГ "АКАД. ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ"

Ботевградската гимназия е училище  с дългогодишна история и традиции, което е сред най - елитните в общината.

Тя е дала не само на града, но и на страната, изключително много забележителни личности - лекари, учители, политици, специалисти в различни области на науката и културата, общественици и т.н. Гимназият дава едно стабилно базово образование, което гарантира успешно развитие на младежите, продължаващи обучението си във висшите училища. Днешните Златаровци се гордеят, че са ученици на това училище.

Началото на гимназиалното образование в Ботевград се поставя през септември 1912 година, когато са открити първите гимназиални паралелки към Прогимназията.

Месец след това директорът на училището Стамен Панчев заминава за фронта. Наследникът му Петър Илчев, с помощта на тогавашния кмет Тодор Лаловски, полага много усилия във военните години да не прекъсва сформирането на гимназиални паралелки.

Официалното откриване и отделяне на гимназията от прогимназията става на 1 декември 1918 година - рождения ден на Стамен Панчев.

През 1921 година след долния тригодишен курс на обучение в гимназията се открива и горен - двегодишен, за подготовка на начални учители. Първият випуск завършва през 1926 година.

През 1947 година извън града в западната му част, е построена сграда на два етажа с дванадесет класни стаи, стая на директора, лекарска стая и три стаи за други нужди.

Първоначално в сградата се настаняват IV и V гимназиални класове, а от 1951 година и остонлите.

В началота на 1950/1951 година гимназията е наречена на името на големия български учен и приятел на Ботевград - акад. проф. д-р Асен Златаров.

През учебната 1970/1971 година е открита първата математическа паралелка.

От учебната 1986/1987 година гимназията става природо - математическа с два профила: математически и биологически.

Първите специализирани езикови паралелки са с френски език.

От учебната 1990/1991 година се откриват паралелки с интензивно изучаване на английски и немски език с подготвителен клас.

Приемът на ученици е чрез конкурсни изпити по математика, биология и география.

От учебната 1998/1999 година се открива паралелка "Чуждоезиков профил". Приемът на училището е чрез конкурсни изпити но български език и математика.

През учебната 2004/2005 година е открита първата математическа паралелка от V клас с интензивно изучаване на английски език.

На територията на община Ботевград, а и в целия регион, гимназията е едно от водещите елитни училища. В нея се обучават 458 ученици от 5 до 12 клас групирани в 18 паралелки в следните профили:

чуждоезиков /английски и немски/;
природоматематически;
информатика с английски език;
информатика с испански език;

Над 90 % от випускниците на гимназията всяка година успешно се представят на кандидатстудентските изпити в последствие се реализират като добри специалисти в различни сфери на дейност.

През 2012 година се навършиха 100 години от началото на гимназиалното образование в нашия град - юбилей, който колективът на училището отбеляза с провеждане на различни инициативи, свързани с повишаване качеството на учебно - възпитателния процес, както и с разнообразна дейност в училище. Една от тези дейности е оформянето на "Класна стая на открито" и обновяването на парка на училището, който е нашата гордост. Той е просторен, с много дървесни видове, зелени площи и храсти, спортни площадки.

АДМИНИСТРАТИВЕН ПЕРСОНАЛ:
За организацията и управлението на работата в училището отговаря един директор.
Учениците се обучат от високо клалифициран преподавателски екип в състав от 29 учители.

В училището работят:
педагогически съветник.
счетоводител,
секретар,
майстор,
огняр;
две хигиенистки;
мед. фелдшер;
специалист обработка данни;

АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС:
2140 гр. Ботевград, бул. ”България” № 18
Директор: (0723) 66811, Секретар: (0723) 66810, факс: (0723) 66810
e-mail: pmg_zlatarov@abv.bg


Назад