Процедура за подпомагане сдружения на собственици

 

Община Ботевград публикува "Процедура за подпомагане на сдружения на собственици за извършване на подготвителни дейности, във връзка с кандидатстване на сградата по процедура за енергийно обновяване по Националния план за възстановяване и устойчивост“, заедно с приложенията към нея. 

За разяснения и въпроси, Сдружения на собственици и заинтересовани лица могат да се обръщат към служители от отдел "Управление на проекти и програми", съгласно приложения по-долу график с приемни часове:

Понеделник - 12:00-13:30 ч., зала "Христо Ботев", партерен етаж

Вторник - 12:00-13:30 ч., зала "Христо Ботев", партерен етаж 

Сряда - 12:00-13:30 ч., зала "Христо Ботев", партерен етаж

Четвъртък - 17:00-18:30 ч., зала "Христо Ботев", партерен етаж

Петък - 17:00-18:30 ч., зала "Христо Ботев", партерен етаж

 

Допълнителна информация:

Във връзка с постъпили въпроси за промяна в сдружения на собственици (промяна в членове на управителен съвет и/или включване на нови членове в сдружението), в поле "Списък документи"  можете да откриете образец на уведомление за промяна и образци на приложими документи към него. 

 

Списък документи
Процедура за подпомагане сдружения на собственици
Заявление за подпомагане - образец
Покана за свикване на ОС на СС - образец
Протокол от залепване на покана - образец
Протокол от проведено общо събрание на СС - образец
Споразумение за подпомагане - образец
Уведомление за промяна и образци

Назад