Съобщения

Списък документи
ЗАПОВЕД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГРАНИЦИТЕ НА РАЙОНИТЕ, ВИДЪТ НА ПРЕДЛАГАНИТЕ УСЛУГИ ПО ЧЛ. 62 ОТ ЗМДТ И ЧЕСТОТАТА НА СМЕТОИЗВОЗВАНЕ В ОБЩИНА БОТЕВГРАД ЗА 2016г.
ЗАПОВЕД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГРАНИЦИТЕ НА РАЙОНИТЕ, ВИДЪТ НА ПРЕДЛАГАНИТЕ УСЛУГИ ПО ЧЛ. 62 ОТ ЗМДТ И ЧЕСТОТАТА НА СМЕТОИЗВОЗВАНЕ В ОБЩИНА БОТЕВГРАД ЗА 2017г.
ЗАПОВЕД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГРАНИЦИТЕ НА РАЙОНИТЕ, ВИДЪТ НА ПРЕДЛАГАНИТЕ УСЛУГИ ПО ЧЛ. 62 ОТ ЗМДТ И ЧЕСТОТАТА НА СМЕТОИЗВОЗВАНЕ В ОБЩИНА БОТЕВГРАД ЗА 2018г.
ЗАПОВЕД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГРАНИЦИТЕ НА РАЙОНИТЕ, ВИДЪТ НА ПРЕДЛАГАНИТЕ УСЛУГИ ПО ЧЛ. 62 ОТ ЗМДТ И ЧЕСТОТАТА НА СМЕТОИЗВОЗВАНЕ В ОБЩИНА БОТЕВГРАД ЗА 2019г.
ЗАПОВЕД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГРАНИЦИТЕ НА РАЙОНИТЕ, ВИДЪТ НА ПРЕДЛАГАНИТЕ УСЛУГИ ПО ЧЛ. 62 ОТ ЗМДТ И ЧЕСТОТАТА НА СМЕТОИЗВОЗВАНЕ В ОБЩИНА БОТЕВГРАД ЗА 2020 г.
ЗАПОВЕД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГРАНИЦИТЕ НА РАЙОНИТЕ, ВИДЪТ НА ПРЕДЛАГАНИТЕ УСЛУГИ ПО ЧЛ. 62 ОТ ЗМДТ И ЧЕСТОТАТА НА СМЕТОИЗВОЗВАНЕ В ОБЩИНА БОТЕВГРАД ЗА 2021г.
ЗАПОВЕД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГРАНИЦИТЕ НА РАЙОНИТЕ, ВИДЪТ НА ПРЕДЛАГАНИТЕ УСЛУГИ ПО ЧЛ. 62 ОТ ЗМДТ И ЧЕСТОТАТА НА СМЕТОИЗВОЗВАНЕ В ОБЩИНА БОТЕВГРАД ЗА 2022Г.
ЗАПОВЕД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГРАНИЦИТЕ НА РАЙОНИТЕ, ВИДЪТ НА ПРЕДЛАГАНИТЕ УСЛУГИ ПО ЧЛ. 62 ОТ ЗМДТ И ЧЕСТОТАТА НА СМЕТОИЗВОЗВАНЕ В ОБЩИНА БОТЕВГРАД ЗА 2023Г.
ЗАПОВЕД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГРАНИЦИТЕ НА РАЙОНИТЕ, ВИДЪТ НА ПРЕДЛАГАНИТЕ УСЛУГИ ПО ЧЛ. 62 ОТ ЗМДТ И ЧЕСТОТАТА НА СМЕТОИЗВОЗВАНЕ В ОБЩИНА БОТЕВГРАД ЗА 2024Г.

Назад