Колеж по енергетика и електроника към Технически университет – София

Колежът е основан с ПМС № 16 от 27.01.1997 г. – чл. 1, Приложение 1, т.12 като Обединен технически колеж в структурата на Техническия университет - София.
    Със заповед № 1075 от 01.04.2008 г. на Ректора на ТУ-София, в изпълнение на решения на Академичния съвет (протоколи № 9/2007 г. и № 3/2008 г.) е преименуван на Колеж по енергетика и електроника.
    В Колежа по енергетика и електроника се предлага обучение по следните специалности:

    Промишлена топлоенергетика;
    Електроенергетика – производство и разпределение;
    Приложна електронна и компютърна техника.

    Завършилите успешно тригодишния курс на обучение придобиват висше образование с образователно-квалификационната степен “Профе­сионален бакалавър”.

 
КЕЕ база БОТЕВГРАД
     
В база Ботевград на КЕЕ се намира катедра ЕЛЕКТРОНИКА и КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ и ТЕХНОЛОГИИ. Базата обслужва специалността „Приложна компютърна и електронна техника“. Базата на колежа в Ботевград разполага с учебен корпус и общежитие, разположени в красив парк непосредствено до спортната зала на града.

Учебеният корпус се състои от:

    четири лекционни зали;
    четири компютърни зали със скоростен Интернет;
    шест лабораторни зали;
    зала за езиково обучение;
    фитнес зала;
    библиотека;
    конферентна зала

Координати за връзка
Адрес:
2140 гр.Ботевград
бул.“България“31
e-mail: otk_bt@abv.bg
0723 / 60 – 129
0723 / 60 – 142


Назад