ТЪРГОВИЯ И ТУРИЗЪМ

Списък документи
Доклад
Анкетa сътрудничество с общини
Анкетa местно население
Анкетa туристи
Комуникационна стратегия
Предложения местна общност
Ситуационен анализ на туристическата среда в Община Ботевград
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА НА ТЕРИТОРИЯТА ОБЩИНА БОТЕВГРАД ЗА 2018 ГОДИНА

Назад