ОУ "Никола Йонков Вапцаров"

ОУ "Никола Йонков Вапцаров" През 1826 година в малка къщурка - зимник при параклиса “Св. Георги” в с. Самунджиево се създава килийно училище. През 1836 г. по решение на местните първенци училището било преместено в хана на Йото Романеца, в по-широко помещение. В училището започнали да се учат на четмо и писмо както деца, така и по-възрастни младежи.

След обявяването на село Самунджиево за град с името Орхание през 1866 година, местните първенци решават да започне изграждането на новата училищна сграда. Тя е открита през 1874 г. В новото „класно” училище продължавали образованието си най-способните ученици от града и съседните села. Под ръководството на Петър Илчев училището заема водещо място в околията, става център на богата културна и обществена дейност.

През 1901 година избухва пожар, който нанася големи поражения. Незабавно започва строеж на две сгради, които отварят врати за учебната 1902 /1903 година като Първоначално – на мястото на опожареното и Класно училище /Прогимназия/, запазено до днес. Чест и слава за училището е, че учител и директор е бил известният ни съгражданин Стамен Панчев. През 1912 г, се откриват първите гимназиални паралелки. През 1950 г. е създадено Средно смесено училище с начален, среден и горен курс на обучение, с директор Марин Нинов. От 1951 г. училището има собствен химн.

От 1967 училището става основно. Директори последователно са: Никола Попов, Стефан Коларски, Иван Нешев, Димитър Манолов, Петя Кочкова, Даниела Колева, Евгения Иванова, Петя Кочкова.

През цялата си история училището има призванието да пали искрата на знанието в детските души, да формира личности с богата обща култура и ерудиция. Учителите и възпитаниците на учебното заведение са сред най – изявените в областите на културния, спортния и обществен живот в общината.

Днес най – голямото основно училище в областта успешно съчетава традициите с иновациите в образованието.

Учебните занятия се водят в две модерни и просторни сгради. Спортната база е обновена и се състои от два физкултурни салона и открити спортни площадки.

Образователно-възпитателният процес се води в модерни кабинети. Училището разполага с два обзаведени компютърни кабинета с 38 компютърни системи и две мултимедийни зали.

За учениците в училището се грижат 58 високо квалифицирани педагози. Учениците постигат високи резултати в учебната и извънкласната дейност и заемат призови места в олимпиади, състезания и конкурси. Принос за това има разработването и реализирането на проекти.

Мисията на ОУ “Никола Йонков Вапцаров” гр. Ботевград е осигуряване на съвършено ново и качествено провеждане на учебния процес, високо равнище на подготовка на учители и ученици, способно да откликне на образователните нужди на съвременния млад човек.
2. Административен персонал - 6 бр.
3. Педагогически персонал – 58 бр.
4. Брой паралелки – 36
5. Брой ученици - 838

АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС:
2140 гр. Ботевград, ул. ”Стара планина” № 2
Директор: (0723) 66 831, Секретар:(0723) 66 814, факс:(0723) 66 831
e-mail: ou.vaptsarov.botevgrad@abv.bg
официален сайт на училището: http://ouvaptsarov.net/

Назад