ПГТМ "Христо Ботев"

ПГТМ "Христо Ботев" Открита е на 27.08.1962г. в отговор на бързо развиващата се тогава промишленост в Ботевград. От 1967 ПГТМ"Христо Ботев" се настанява в собствена сграда, а през 1972г. се открива и общежитие. В края на 2013г. то е основно ремонтирано и реконструирано по ОП "Регионално развитие" и предстои неговото отваряне.

Мотото на гимназията е: "Училище с традиции и бъдеще", защото успешно съчетава професионалното обучение по традиционните специалности (Автотранспортна техника, Промишлена електроника) и съвременни с поглед в бъдещето (Газова техника, Компютърна техника и технологии, Системно програмиране, Бизнес администрация, Посредник на трудовата борса).

От създаването си до сега ПГТМ "Христо Ботев" защитава своя престиж на елитно професионално учебно заведение, подготвящо висококвалифицирани специалисти. В направената от Министерството на образованието, младежта и науката класация Топ 5 на професионалните училища в България за реализацията на завършилите ученици на пазара на труда, ПГТМ "Христо Ботев" заема второ място. Това е доказателство за качеството на образованието, което училището предлага.

Учителският колектив е сплав от опитни педагози-специалисти и млади, желаещи да докажат себе си учители - трима с І ПКС, десет с ІІ ПКС, един с ІІІ ПКС, четирима с ІV ПКС и един с V ПКС.

Назад