ДГ "Слънце"

Детска градина "Слънце" е открита на 06 юни 1986 година.

Занималните и спалните са светли и оборудвани с кътове за децата. Създадени са всички условия за възпитаването и обучението на децата. Дворът е обширен, с обособени детски площадки за игри и отдих на децата.

 През 2013 година се  извърши основен ремонт на сградата по спечелен проект от общината за „Енергийна ефективност в обществени сгради” – V транш, финансиран от международен фонд „Козлодуй”. По този проект сградата е цялостно санирана, с подменена външна дограма, отоплителна инсталация, енергоспестяващо електричество и ремонт на покривната конструкция с топлоизолация.

За децата се грижи квалифициран педагогически екип от специалисти:
- директор;
- 10 старши учители;
- 2 учители;
- музикален ръководител;

обслужващ персонал:
- домакин;
- готвач;
- работник кухня;
- перач;
- 7 помощник възпитатели;
- медицинска сестра;
- огняр;

В ЦДГ ”Слънце” се отглеждат 160 деца, разпределени в 6 групи, както следва:
- IA група; IБ група;
- II група;
Подготвителна група/А/ - 5годишни;
Подготвителна група/Б/ - 5годишни;
Подготвителна група - 6годишни;

КОНТАКТИ:
2140 гр. Ботевград, област Софийска
ул. "Шипка" № 27


Назад