"БАЛКАНГАЗ - 2000" АД БОТЕВГРАД

"БАЛКАНГАЗ - 2000" АД БОТЕВГРАД

"Балкангаз 2000"АД е акционерно дружество с тринадесет годишна история в изграждане и управление на енергийната инфраструктура в региона. Дружеството е създадено през 2000 година с участието на Община Ботевград и " Булгаргаз " ЕАД, с подкрепата на холандското правителство. Към настоящия момент дружеството е изградило газоразпределителна мрежа с дължина 109 266 метра, обслужващи над 4200 клиенти.

" Балкангаз 2000" АД е лицензираното газоразпределително дружество за територията на община Ботевград. С решение № И1-Л-179 / 13.12.2010 година ДКЕВР удължава с 25 години срока на лицензиите за разпределение и снабдяване от краен снабдител.

" Балкангаз 2000"АД гарантира сигурна доставка на природен газ на своите клиенти чрез висококачествена транспортна газова инфраструктура, покриваща гр. Ботевград, вилна зона Зелин, селата Трудовец, Врачеш, Скравена, Новачене, Литаково, Гурково, Рашково, Радотина, Боженица.

Дружеството се представлява и ръководи от изп. директор инж. Михаил Димитров

Седалище на управление:

2140 гр. Ботевград ул." Акад. Стоян Романски" № 2
тел./ факс.: 0723 / 66 607; 0723 / 66 077;
e-mail: balkangaz@mail.bg

Отдел работа с клиенти
тел.: 087 81 018 56;

авариен телефон 0887 46 63 65 и 087 811 48 18, на разположение 24 часа;


Назад