Избори

Избори за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г.

    За избирателите: Сайта на ГД ГРАО към МРРБ е активен. Сайта може да бъде достъпен на адрес:  http://www.grao.bg/elections/  Чрез сайта може:  -Да се направи справка по ЕГН или адрес за номера на избирателната сек...

Виж ...


Избори за Европейски парламент от Република България 26 май 2019г.

„За избирателите, относно справки в избирателните списъци чрез сайта на ГД ГРАО и подаване на заявление за гласуване по настоящ адрес по електронен път“ Сайта на Главна Дирекция "Гражданска Регистрация и Административно Обслужване" къ...

Виж ...Назад