ОП "Обредни дейности" Ботевград

ОП "Обредни дейности" Ботевград

Общинско предприятие „Обредни дейности” е самостоятелно специализирано звено на общината, създадено по Закона за общинската собственост с Решение №76 от 31.03.2005 година на Общински съвет гр. Ботевград.

Като специализирано звено на общината, общинското предприятие осъществява държавни, социални и стопански функции, свързани с организацията и провеждането на семейно-битовите празници – сватба, именуване, погребение и помен, както и празнично-обредна дейност, свързана с традиционни местни и календарни празници.

За осъществяване на дейността си, предприятието ползва, управлява и поддържа сградата на Ритуалния дом на пл. „Незнаен войн” №3, в която се извършват радостните обреди и административното управление; Гробищен парк с прилежащите му сгради и Дом на покойника, намиращи се в кв. „Изток”.

За улеснение на гражданите и за осигуряване на допълнителни приходи, ОП ”Обредни дейности” извършва продажба на стоки и услуги, свързани със семейно-битовите празници и обреди.

За радостните ритуали се предлагат:
- сватбен ритуал, булчински аксесоари, изработване на подаръци за сватби, булчински тоалети, шаферски рокли, покани, късмети, ритуални чаши, украси за чаши и шампанско, ритуални свещи за венчавка и кръщавка, гравьорски услуги, украси за коли, фотографи, видеозаснемане и др.

За траурните ритуали помен и погребение се предлага цялостна организация, без почивни дни, включваща:
- извършване на граждански ритуал, предоставяне на зала за поклонение, осигуряване на гробно място, превоз на покойник, доставка на ковчег, изработка на некролози и портрети, надпис на кръст, доставка на венци, осигуряване на погачи, подавки и варено жито, кръст, фенер, траурни комплекти , свещи, траурни шалове , равнение на гробни места и поставяне на дървена ограда, както и   всички реквизити, съобразени с християнските традиции и местни обичаи.

В изпълнение на социалната политика на община Ботевград, предприятието осигурява безплатни ковчези за жителите на общината и безплатно изкопаване на гробни места за жителите на гр. Ботевград.

Ръководство:
Дружеството се ръководи от Мила Иванова – управител;

Към екипа на дружеството са:
гл. счетоводител;
ръководещ обреди и ритуали - 2 бр.;
шофьор;
гробар - 2 бр.;

Дейността на ОП”Обредни дейности” се осъществява от колектив с дългогодишен опит, който осъзнава деликатната сфера на дейността и изразява съпричастност , внимание, такт и разбиране към гражданите, които обслужва.

Седалище на управление, контакти:
2140 гр. Ботевград ул." Незнаен войн" № 3

тел.: 0723 / 66 698;
e-mail:  obredni_deynosti@abv.bg


Назад