Начало

Работно време

РАБОТНО ВРЕМЕ НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ БОТЕВГРАД   пл.“Освобождение“ №13 от понеделник до петък от 08:30 ч. до 12:30 ч.; от 13:30 ч. до 17:30 ч.    РАБОТНО ВРЕМЕ НА ЦЕНТЪР ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ пл.“...

Виж ...


Банкови сметки

ЗА ПРИХОДИ ПО ЗМДТ И ТАРИФИ НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД:IBAN: BG05IORT80488493190100КОДОВЕ ЗА ВИДОВЕ ПЛАЩАНИЯ: 446500 ГЛОБИ, САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ, НАКАЗАТЕЛНИ ЛИХВИ, ОБЕЗЩЕТЕНИЯ И НАЧЕТИ442100 ДАНЪК НЕДВИЖИМИ ИМОТИ442400 ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ442300 Д...

Виж ...


Приемни дни

Телефони за предварително записване на среща сПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БОТЕВГРАД0723 / 66 607; 0884 927 437 ГРАФИКПРИЕМНИ ДНИ В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ БОТЕВГРАД          Ден от седмицата Приемен...

Виж ...


Защита на личните данни

Община Ботевград отдава голямо значение на принципа на зачитане на личния живот. Политиката относно защитата на физическите лица по отношение на обработката на личните данни от институциите е съобразена със Закона за защита на личните данни.По при...

Виж ...


Условия за ползване

Настоящите правила за използване, уреждат взаимоотношенията между Община Ботевград и всяко физическо лице наричано за краткост по-долу Потребител, посетило сайта и използващо услугите и информацията, предоставени от Община Ботевград. Осъществявайк...

Виж ...
Контакти

АдресОБЩИНА БОТЕВГРАД площад "Освобождение" 13, 2140 Ботевград, Българияe-mail: obshtina@botevgrad.org

Виж ...Назад