Работно време

Работно време с граждани
- Център за административно обслужване - от 8.30 до 17:30 ч.

- Главни експерти "АС"
четвъртък - от 8.30 ч. до 12.30 ч.

- Технически служби
понеделник до петък - от 8.30 ч. до 12.30 ч.

Назад