Стратегически документи

Списък документи
Годишен доклад за наблюдение на ОПР 2019
Годишен доклад за наблюдение на ОПР 2020
Годишен доклад за наблюдение на ОПР 2018
Годишен отчет за 2020г. за изпълнението на „Програма за управление на община Ботевград мандат 2019-2023

Назад