Стратегически документи

Списък документи
Годишен доклад за наблюдение на ОПР 2019
Годишен доклад за наблюдение на ОПР 2020
Годишен доклад за наблюдение на ОПР 2018
Годишен отчет за 2020г. за изпълнението на „Програма за управление на община Ботевград мандат 2019-2023
Програма за управление на община Ботевград мандат 2019-2023
Годишен отчет за 2021 г. за изпълнението на "Програма за управление на община Ботевград мандат 2019-2023"
План за интегрирано развитие на община Ботевград за периода 2021-2027 г.
Годишен отчет за 2022 г. за изпълнението на "Програма за управление на община Ботевград мандат 2019-2023"
Годишен отчет за 2023 г. за изпълнението на "Програма за управление на община Ботевград мандат 2019-2023"

План за интегрирано развитие на община Ботевград за периода 2021-2027 г.

Планът за интегрирано развитие на община Ботевград (ПИРО) 2021-2027 г. е основополагащ стратегически документ и важен инструмент за управлението на общината за период от едем години. ПИРО, като част от пакета стратегически документи, интегрира р...

Виж ...Назад